Мърколещи 10.07-20.07

Умеренорастящо с кълбовидна умерено гъста корона. Цъфтеж: Средно ранен.Срок на зреене: 20 - 30 юли.Тегло: 45 гр. Произход: Сортът е от румънски произход, получен чрез кръстосване на Луизетова x Силистренска .Месото е оранжево-жълто, сочно, стегнато, сладко–възкисело, ароматично, с много добро качество. Отделя се от костилката.