• КРУШИ

Срок на зреене: 20-30 септември.
Време на цъфтеж: Средно късен.
Плодове: Едри, кратуни видни, бронзово жълти с бакърено оранжев руменец, с ръждива дръжчена страна, сладки, сочни. Съхраняват се до края на декември.