Кишиневска ранна 25.06-05.07

Дърво: Умеренорастящо с широко разлята корона. Цъфтеж: Средно ранен. Срок на зреене: 1 - 10 юли Тегло: 35 - 40 гр. Произход: Получена чрез кръстосване на Никитска и Бендерска ранна в Молдова. Основен стандартен сорт, масово разпространен във всички райони в които се произвеждат кайсии. Характеристика: Месото е оранжево-жълто, сочно, кисело-сладко, ароматно, отделя се от костилката. Чувствителен към зимни мразове. Устойчив на ранно и късно гниене, както и на съчмянка. Манипулация и транспорт: Плодовете са подходящи за прясна консумация и преработка.