Киото 20.06-05.07

Зреене: Точно след Goldrich ( + 2/3 дни ), малко преди Bergarouge Avirine (- 2/3 дни ). Вкус: Превъзходен. Захарно съдържание = 13°Брикс. Месо/Кожица: Месото е оранжево, сочно и твърдо. Кожицата е гладка и устойчива на манипулация.Изглед: Оранжев основен цвят, много красиво зачервяване на 2/3 до 3/4 от плода. Цвета е много атрактивен и бляскав. В пълна зрялост трябва да не се къса от дръжката а внимателно да се отчупва.