Стар кримсон 10.09-15.09

Срок на зреене: 10-20 септември.
Морфология: Дървото е слабо растящо със прибрано метловидна корона.
Опрашители: Айвания, Молиз Делишес, Озарк Голд, групата на Златна Превъзходна, Грени Смит.
Резистентност: Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана. Чувствителен е на зимните студове, повратни пролетни мразове.

Плодове: Плод – средно едър със средно тегло около (160-190г.). Форма – кълбовидни- конусовидни до удължено-конусовидни. Кожица – дебела, зелено-жълта, покрита изцяло с еднообразно, размито, тъмночервено оцветяване, с многобройни светло ръждиви точици. Месо – жълтеникаво, плътно, хрупкаво, сочно, сладко, слабо кисело, ароматно. Съхранява се при обикновени условия около 3 месеца, а в хладилни плодохранилища от 5 до 6 месеца.