Червена превъзходна 10.09-20.09

Срок на зреене: 5-15 септември.
Морфология: Дървото е силно растящо, умерено родовито.
Опрашители: Златна Превъзходна, Айвания, Грени Смит, Карастоянка, Молиз Делишес и други.
Резистентност: Чувствителен на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана.

Плодове: Много едри, удължено конусовидна. Кожица – дебела, здрава, тъмночервена окраска на ивици и петна. Месо – жълтеникаво, зърнесто, сладко, слабо кисело, ароматично. При обикновени условия се запазват до края на декември, а в плодохранилища и по-дълго. Понася много добре манипулация и транспорт.