Боскова масловка 15.09-25.09

Срок на зреене: 25-30 септември.
Време на цъфтеж: Късен.
Плодове: Много едри, бутилковидно удължени, жълто кафяви с бронзова ръждавина, сладки, сочни. Съхраняват се до 2-3 месеца.