Бейбиголд-9 05.09-15.09

Време на цъфтеж: Средно пано.
Плодове: Средно едри, кълбовидни, с плитка и широка коремна бразда, с малка ямичка, без връх, жълти, отчасти покрити с червено оцветяване, слабо овласени. Плодовото месо е жълто, хрупкаво фина, възкисело-сладко, добро на вкус, здраво сраснало с костилката. Сравнително добре издържат на манипулация и преработка.